darmowa konsultacja

Umocnimy Twój biznes.

Wypełnij formularz by skontaktować się z nami, a umówimy się z Tobą na krótką rozmowę, po której wykonamy audyt Twoich reklam. Całkowicie za darmo. 

Audyt UX

Pozwól sobie na wygodną i użyteczną stronę.

User Experience jest niezwykle ważny jeśli chcesz, by użytkownicy kupowali właśnie u Ciebie. Sprawdź, co możemy zrobić, byś został zauważony!
Audyt UX
Rozwiązania poparte danymi
Doświadczeni specjaliści
Znajomość trendów
UX w zgodzie z SEO

Poznaj kondycję UX Twojej strony.

Audyt UX pokaże Ci, czy na Twojej stronie znajdują się elementy utrudniające jej eksplorację. Wskażemy największe bolączki, oraz przede wszystkim rozwiązania, wpływające na jej lepszy odbiór przez potencjalnych klientów.

Podnieś współczynnik konwersji.

Szczegółowa analiza procesu zakupowego, identyfikacja błędów użytecznościowych, przygotowanie rekomendacji – zajmiemy się tym! Poprawa elementów UX na stronie może pozytywnie wpłynąć na polepszenie współczynnika konwersji, a tym samym na wzrost przychodów.

 

Podkreśl mocne strony Twojego biznesu.

Pokaż użytkownikowi, dlaczego warto korzystać z Twojej oferty! Podkreśl swoje mocne strony i nie pozwól, by użytkownik opuścił witrynę bez dokonania żadnej akcji.

Lojalizuj użytkowników.

Na lojalność użytkownika wpływ mają nie tylko konkurencyjne ceny, dobrej jakości produkty czy doskonała obsługa. By zachęcić go do powrotu, należy zadbać także o dobre doświadczenie z korzystania z witryny. Zwłaszcza, gdy użytkownik ma do czynienia ze sklepem internetowym. Wdrożenie zaleceń z audytu UX i usprawnienie dotychczas słabych punktów sprawi, że użytkownicy chętniej będą wracać na zakupy właśnie do Ciebie!

Audyt UX to…

Użyteczna strona internetowa.

Czyli strona internetowa pozwalająca użytkownikom na proste i przyjemne przeglądanie oferty. Taka strona zawiera jasno przedstawione informacje oraz intuicyjną nawigację główną. Przyjazna strona, to także taka, na której użytkownik się nie zgubi, a każdy kolejny wynik ukazujący się jego oczom będzie przemyślany i przybliży go do celu – konwersji!

Audyt UX
Dlaczego Audyt UX

Działanie poszczególnych elementów.

Proces nawigacji na stronie, przejście do kategorii, zapoznanie się z kartą produktu czy dodanie do koszyka. To bardzo ważne elementy wpływające na użyteczność strony. W badaniu doświadczeń użytkowników duży nacisk kładziemy na cały proces, który zachodzi w witrynie. Czy potencjalny klient jest w stanie łatwo odnaleźć się architekturze informacji, czy występują elementy, które go blokują? Audyt UX pozwala zdiagnozować te trudności i wskazać możliwości poprawy.
Audyt UX

Kwestie wizualne, czyli w parze z UI.

Sposób działania strony to nie wszystko! W parze z UX nie bez przyczyny bardzo często idzie UI, czyli User Interface. Sprawdzamy spójność komunikacji wizualnej, wyróżnienie kluczowych elementów strony, czy odpowiedni kontrast. Atrakcyjny wygląd serwisu internetowego może mieć ogromny wpływ na doświadczenie użytkownika oraz na zaufanie do witryny.

UX writing, czyli analiza treści.

UX writing ma za zadanie przedstawić tak treść strony, by była ona maksymalnie pomocna dla użytkowników i przekazywała w prosty sposób niezbędne informacje. Opiera się nie tylko o treść anchorów w nawigacji, ale także o zawartość przycisków zachęcających do interakcji oraz komunikaty w formularzach. Słowa pojawiające się na stronie także mają istotny wpływ na doświadczenie użytkownika!
rozważne działania
Przemyślany proces = sukces.
Audyt UX szyty na miarę.
1
Brief

Na początek porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach i potrzebach. Przeanalizujemy też trudności, jakie zgłaszają klienci w związku z użytkowaniem Twojej strony.

Brief
2
Analiza danych i konkurencji
Do analizy UX wykorzystamy liczby i wszelkie dane, jakie możemy pozyskać z Twojej strony. Bazujemy na informacjach, jakie są dostępne w Google Analytics lub w narzędziu HotJar.
Analiza danych i konkurencji
3
Analiza ekspercka
Audyt UX Twojej strony dostosujemy pod kątem potrzeb i zgłaszanych trudności. Metoda będzie indywidualnie dobrana do audytowanego serwisu. Może to być metoda heurystyczna, wędrówka poznawcza lub lista kontrolna
Analiza ekspercka
4
Przygotowanie rekomendacji
Wskazanie błędów czy trudności w poruszaniu się po stronie to nie wszystko. Przedstawimy rekomendacje do wdrożenia, które naprawią nieprawidłowości i poprawią doświadczenie użytkownika.
Przygotowanie rekomendacji
5
Omówienie wyników audytu i rekomendacji
Przekażemy gotowy audyt z rekomendacjami do zapoznania się. Mimo wszelkich starań z jasnym przedstawieniem wyników i wytycznych naturalnie mogą pojawić się dodatkowe pytania. Po wykonaniu audytu pozostaniemy do Twojej do dyspozycji.
Omówienie wyników audytu i rekomendacji
6
Wsparcie merytoryczne przy wdrożeniu
Jeśli na etapie wdrożenia pojawią się trudności – znajdziemy i zaproponujemy dodatkowe, alternatywne rozwiązania.
Wsparcie merytoryczne przy wdrożeniu
1
Brief
Na początek porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach i potrzebach. Przeanalizujemy też trudności, jakie zgłaszają klienci w związku z użytkowaniem Twojej strony.
Brief
2
Analiza danych i konkurencji
Do analizy UX wykorzystamy liczby i wszelkie dane, jakie możemy pozyskać z Twojej strony. Bazujemy na informacjach, jakie są dostępne w Google Analytics lub w narzędziu HotJar.
Analiza danych i konkurencji
3
Analiza ekspercka
Audyt UX Twojej strony dostosujemy pod kątem potrzeb i zgłaszanych trudności. Metoda będzie indywidualnie dobrana do audytowanego serwisu. Może to być metoda heurystyczna, wędrówka poznawcza lub lista kontrolna
Analiza ekspercka
4
Przygotowanie rekomendacji
Wskazanie błędów czy trudności w poruszaniu się po stronie to nie wszystko. Przedstawimy rekomendacje do wdrożenia, które naprawią nieprawidłowości i poprawią doświadczenie użytkownika.
Przygotowanie rekomendacji
5
Omówienie wyników audytu i rekomendacji
Przekażemy gotowy audyt z rekomendacjami do zapoznania się. Mimo wszelkich starań z jasnym przedstawieniem wyników i wytycznych naturalnie mogą pojawić się dodatkowe pytania. Po wykonaniu audytu pozostaniemy do Twojej do dyspozycji.
Omówienie wyników audytu i rekomendacji
6
Wsparcie merytoryczne przy wdrożeniu
Jeśli na etapie wdrożenia pojawią się trudności – znajdziemy i zaproponujemy dodatkowe, alternatywne rozwiązania.
Wsparcie merytoryczne przy wdrożeniu
nasze produkty
Sprawdź, co więcej
możemy dla Ciebie zrobić.
Audyt UX

Optymalizując swoją stronę internetową nie należy zapominać o jej użytecznym aspekcie zarówno w wersji mobile, jak i desktop. Raport Digital 2022, wskazuje, że obecnie 67,1% ludzi na świecie, a więc ponad dwie trzecie populacji korzysta z urządzeń mobilnych. Niezależnie więc od tego, na jakim rynku działasz, warto zadbać o wygodę użytkowania Twojej strony internetowej nie tylko z poziomu wersji desktop, ale i mobile.

JAKUB TRYBUŁA

SEO Specialist

baza wiedzy

Jakie są zalety audytu UX?

Sam audyt to nie wszystko. Ważne jest, by wprowadzić zalecenia z niego w życie. Twoja strona internetowa musi być przyjazna dla użytkowników. Sprawdź, co zyskasz, zlecając wykonanie audytu UX:

  • poznasz aktualną kondycję strony,
  • zidentyfikujesz błędy użytecznościowe,
  • poznasz sposoby na rozwiązanie problemów z zakresu user experience,
  • wpłyniesz na wzrost współczynnika konwersji,
  • sprawisz, że użytkownicy chętnie powrócą na Twoją stronę.

Jakie analizy może zawierać audyt UX Twojej strony internetowej?

Jakie analizy może zawierać audyt UX Twojej strony internetowej? Analizujemy takie elementy jak:

  • analiza ścieżki konwersji,
  • analiza ścieżki poznawczej,
  • analiza porzuceń koszyka,
  • analiza ścieżki zakupowej,
  • analiza pól w ścieżce konwersji.

Analizie użytecznościowej poddajemy różne elementy na Twojej stronie. Wszystko, z czym użytkownik będzie miał interakcję, powinno być starannie zaplanowane.

Co można zrobić w ramach audytu UX?

Audyt UX może obejmować pojedyncze analizy albo kilka typów działań jednocześnie. Do nich należą:
Wędrówka poznawcza użytkownika (Cognitive Walkthrough)

Czyli działania, w których specjalista UX wykonuje ustalone zadania dotarcia do poszczególnych elementów strony, tak jakby robił to użytkownik.

Analiza heurystyczna

Odwołująca się do 10 heurystyk Nielsena, które obejmują dobre wskazówki i praktyki dla twórców stron internetowych i aplikacji.

Lista kontrolna (checklista UX)

Lista elementów, które należy sprawdzić pod kątem UX. Są to zebrane w checklistę części strony, przy których najczęściej użytkownicy napotykają na trudności.

Testy z użytkownikami

Wymagają zaangażowania osób trzecich, potencjalnych użytkowników, którzy wykonują określony scenariusz, poruszając się po stronie. Specjalista UX analizuje ich sposób nawigacji w witrynie i wszelkie trudności.

Optymalizacja ścieżki konwersji

Analizowane są najważniejsze elementy na stronie, które prowadzą do konwersji. W przypadku sklepów internetowych analizie, na podstawie której zostaną przygotowane wytyczne optymalizacyjne, poddawane są: strona główna, kategorie, karta produktu, a także wygląd i działanie koszyka, aż do momentu potwierdzenia dokonania zakupu.

Analiza microcopy

Analiza treści zawartych na stronie pod kątem ich użyteczności i klarowności komunikatów przekazywanych użytkownikom. Największy nacisk kładzie się tu na zawartość przycisków czy formularzy.

Czym jest User Experience?

UX to po prostu całość doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem ze strony internetowej, aplikacji czy analizowanego produktu. Działania UX mają za zadanie wzbudzenie pozytywnych odczuć w użytkownikach, po to by użytkowanie produktu było proste, przyjemne i zachęcało do powrotu.