Jak importować dane z jednego arkusza Google do drugiego?

Przenoszenie danych z jednego Arkusza Google do drugiego może być męczące i chociaż może się to wydawać skomplikowane, nie jest trudno nauczyć się skutecznych sposobów importowania. Właśnie dlatego przygotowałem niniejszy artykuł, który ma być pomocą dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak zaimportować całość lub część danych z jednego Arkusza Google do drugiego.
Nie czekaj na sukces – działaj!
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania mogą pomóc Twojemu biznesowi osiągnąć nowe wyżyny. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby wspierać Cię na każdym kroku – od strategii po realizację. Z nami Twój biznes nie zna granic. Zacznij swoją podróż do sukcesu teraz!
Spis treści

Zebrałem formuły od najprostszych do najbardziej zaawansowanych, w tym sposób pobierania wszystkich danych bez gubienia się w formułach Arkusza Google.

Skoncentrowałem się na trzech sposobach, które pomogą CI pobrać dane z trzech różnych obszarów Arkuszy Google. Obszary te obejmują:

  • Dane z co najmniej jednej komórki w arkuszu.
  • Dane z różnych zakładek lub arkuszy.
  • Dane z innych arkuszy z różnych dokumentów Arkuszy Google.

Proste funkcje do prostego importu

Są to najbardziej podstawowe formuły, które są przydatne, gdy chcesz pobrać niektóre dane z arkuszy roboczych. Chociaż są proste stanowią podstawę innych funkcji Arkuszy Google. Przejdź więc do innych sekcji, jeśli nie potrzebujesz odświeżenia tak elementarnych obszarów. 

Najlepsze w nich jest to, że możesz replikować do innych komórek bez wykonywania ręcznego procesu kopiowania, wklejania i modyfikowania formuł w każdej komórce, z której chcesz się odwoływać.

Sprawdźmy teraz te formuły!

Odniesienie do komórki

Jeśli chcesz uzyskać dane dla określonej komórki w arkuszu możesz użyć formuły bezpośredniego odwołania się do niej, aby uzyskać jej wartość. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać dane z B3 użyjesz =B3 w komórce, w której potrzebujesz danych. Po naciśnięciu przycisku “Enter” wartość komórki zostanie zaimportowana.

Nie wiesz, jak powielić formułę w zakresie komórek? Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

  • Umieść kursor w komórce w docelowym arkuszu danych, która zawiera już formułę.
  • Następnie przeciągnij go w dowolnym kierunku, w którym chcesz ustawić swój zasięg. 
  • I to wszystko! Twoja formuła automatycznie dostosuje się do rozszerzonego zakresu.

Odniesienie do arkusza w komórce

Formuła ta funkcja Arkuszy Google, która importuje wartość komórki w innych arkuszach (kartach) tego samego dokumentu.

Na przykład, jeśli chcesz pobrać nazwiska uczniów z innego arkusza w tym samym dokumencie, użyjesz =Studenci!B3. Oznacza to, że chcemy wartość komórki B3 w arkuszu Uczniowie.

Jak importować dane z jednego arkusza Google do drugiego?

Uwaga: Umieść nazwę arkusza w cudzysłowie, jeśli zawiera spacje lub inne znaki specjalne, takie jak !:;&* itp.

Zakres Odniesienia

Jeśli chcesz zaimportować określony zakres danych użyjesz formuły ={ZakresOdniesienia}. Na przykład ={A1:A4} pobierze dane z A1 do A4 i zmapuje je do twojego arkusza.

Formuły tej można również użyć do zaimportowania danych z innego arkusza w skoroszycie. W powyższym przykładzie, jeśli dane były w arkuszu Studenci, użyjemy ={Studenci!A1:A4}.

Uwaga: Umieść nazwę swojego arkusza w apostrofach, jeśli zawiera spacje lub inne znaki specjalne, takie jak !:;&* itp.

Odwołanie do całej kolumny

Jeśli chcesz zaimportować całą kolumnę do skoroszytu, możesz użyć odwołania do kolumny zamiast odwołania do komórki z powyższymi formułami. Oto jak możesz to zrobić: ={Studenci!A:A}. Ta formuła zaimportuje całą kolumnę do arkusza.

Możesz go użyć do zduplikowania kolumny w skoroszycie, używając po prostu tej formuły z ={A:A}.

Zaawansowane formuły do ​​importowania danych do Arkuszy Google

Istnieją jeszcze dwie formuły, które są nieco zaawansowane, ale również łatwe do zrozumienia.

Używanie funkcji filtrowania do importowania danych z jednego arkusza Google do innego na podstawie kryteriów

Funkcja FILTR w Arkuszach Google jest jedną z najczęściej używanych funkcji w operacjach na danych. Sposób działania jest prosty: odfiltrowuje podzbiory danych z określonego zakresu przy użyciu podanych kryteriów. Jak możesz go użyć do importowania danych z innych arkuszy? Już tłumaczę:

Uwaga: funkcja FILTR i funkcja Filtr w Arkuszach Google to nie to samo!

Składnia:

=FILTER(data_set,condition1, condition2,…)

Gdzie:
data_range jest zakresem komórek do filtrowania.
condition jest kryterium dla zakresu komórek, które zwraca TRUE lub FALSE dla funkcji Filter.

Przykładowo, aby zaimportować dane z innego arkusza za pomocą funkcji FILTR, zrobisz to w ten sposób:

Jak importować dane z jednego arkusza Google do drugiego?

Ta formuła zwróci wszystkie pola z arkusza o nazwie “Dataset from Google Analytics”. Dane do załadowania znajdują się w kolumnie C od C2 do ostatniej komórki, gdzie F2:F jest większe niż 5. Ten przykład jest prosty z warunkiem filtru, który używa prostych operatorów porównania, takich jak >, = i <.

Możesz także zagnieżdżać warunki i uczynić go tak złożonym, jak to konieczne. Możesz także użyć funkcji REGEXMATCH, aby uczynić ją bardziej funkcjonalną.

Importowanie danych z zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych za pomocą funkcji ImportRange

Najłatwiejszym sposobem importowania danych z jednego arkusza Google do drugiego jest użycie funkcji IMPORTRANGE. Jeśli masz dane w osobnych arkuszach, formuła ImportRange może pomóc w zaimportowaniu danych w ciągu kilku sekund. 

Aby więc zaimportować dane z innego dokumentu arkusza Google, postępujmy zgodnie z przykładem.

Składnia formuły ImportRange: 

=IMPORTRANGE(„URL”, „NazwaArkusza!Zakres”)

Gdzie:
URL to link do arkusza kalkulacyjnego Google, z którego można pozyskać dane
NazwaArkusza to nazwa arkusza, jeśli masz więcej niż jeden arkusz w skoroszycie.
Zakres to zakres komórek, które chcesz zaimportować do arkuszy Google.

Na przykład:

Jak importować dane z jednego arkusza Google do drugiego?

Aby zaimportować komórki od D2 do ostatniej komórki w tej kolumnie z pierwszego arkusza innego dokumentu Arkusza Google, użyjemy formuły w następujący sposób: 

=IMPORTRANGE(„https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Epmja02CeyXMiyBEuvGg8J_LAqjgaZWiGjEL3gqjCZw/edit#gid=1264662665″,”!D2:D”)

Podsumowanie

Importowanie danych z jednego arkusza Google do drugiego może być proste w przypadku prostych referencji. Jednak złożoność może się zmienić, gdy trzeba to zrobić dla wielu arkuszy z dużymi wierszami danych.

Omówiłem kilka opcji, aby wykonać import dla wszystkich danych – dużych i małych. Mam nadzieję, że przedstawione rozwiązania będą dla Ciebie pomocne i niejednokrotnie pomogą w złożonych operacjach przy użyciu Arkuszy Google. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Pozwól się zaskoczyć nowościami, poradami, darmowym dostępem do materiałów edukacyjnych. Otrzymuj powiadomienia o wpisach na naszym blogu i nie tylko!

Zapisz się do newslettera

Pozwól się zaskoczyć nowościami, poradami, darmowym dostępem do materiałów edukacyjnych. Otrzymuj powiadomienia o wpisach na naszym blogu i nie tylko!