Czym są Hurtownie danych (Data Warehouses) dla e-commerce: definicje, przykłady i korzyści

Dane i analityka stały się niezbędne dla utrzymania wzrostu biznesu e-commerce i konkurowania z innymi markami. Narzędzia analityczne pozwalają firmom monitorować i analizować wydajność biznesową za pomocą raportów i pulpitów nawigacyjnych oraz zbierać cenne spostrzeżenia. Jednak, przy dużej ilości złożonych danych, firmy często napotykają problem ich przechowywania i analizy.
Nie czekaj na sukces – działaj!
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania mogą pomóc Twojemu biznesowi osiągnąć nowe wyżyny. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby wspierać Cię na każdym kroku – od strategii po realizację. Z nami Twój biznes nie zna granic. Zacznij swoją podróż do sukcesu teraz!
Spis treści

Hurtownie danych (DWH) pomagają wykorzystać te narzędzia analityczne poprzez przechowywanie i zarządzanie dużymi ilościami danych, w tym danych historycznych z różnych źródeł. Są one sprawnie przechowywane, a setki użytkowników mogą bez problemu uzyskać do nich dostęp i analizować duże zbiory informacji jednocześnie. 

W tym artykule rozwinę temat konieczności posiadania hurtowni danych dla e-commerce. Dowiesz się także o tym:

 1. Czym jest hurtownia danych.
 2. Jak działają hurtownie danych.
 3. Jakie są najlepsze narzędzia do hurtowni danych dla handlu detalicznego.
 4. Wpływ używania hurtowni danych na Twoją firmę.

Czym jest hurtownia danych?

Hurtownia danych to centralny system służący do efektywnego przechowywania i zarządzania dużymi zbiorami informacji biznesowych – kombinacją danych bieżących i historycznych – z wielu źródeł, aby pomóc firmom w gromadzeniu spostrzeżeń i podejmowaniu decyzji biznesowych opartych na danych. 

W porównaniu z każdą inną bazą, która umożliwia przechowywanie i wyszukiwanie danych, hurtownia danych jest szczególnym rodzajem kompleksowego repozytorium cyfrowego, które łączy dane z poszczególnych źródeł, tworząc kompletny przegląd i reorganizując informacje w spójny format w celu łatwego wydobycia i analizy. 

Jak działają hurtownie danych?

Gdy dane trafiają do hurtowni danych, są oceniane na podstawie ich struktury, przetwarzane, organizowane i przekształcane w celu analizy. Następnie są udostępniane do użytku w ramach hurtowni danych.

Architektura hurtowni danych składa się z trzech warstw:

 1. Dolna warstwa serwera bazy danych, w której dane są przechowywane i ładowane.
 2. Warstwa środkowa (middle tier) służąca dostępowi do danych i ich analizie.
 3. Górna warstwa z narzędziami do raportowania i eksploracji danych w celu prezentacji wyników.

Typowa hurtownia danych zawiera następujące kluczowe komponenty:

 • Centralna baza danych – standardowa relacyjna baza danych do przechowywania i zarządzania danymi, która służy jako podstawa hurtowni danych. 
 • Narzędzia ETL – ETL to skrót od słów extraction, loading i transformation. Dane są pobierane z centralnej bazy danych, przekształcane w celu dostosowania do innych informacji i przygotowywane do efektywnej analizy.
 • Narzędzia dostępu – narzędzia do interakcji z danymi. Są to narzędzia służące do: analizy, składania zapytań, raportowania, eksploracji informacji, jak również do wizualizacji i prezentacji danych innym użytkownikom. Możliwe jest również zintegrowanie bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz aplikacji działających z wykorzystaniem algorytmów AI.
 • Metadane – innymi słowy, to informacje o Twoich danych w hurtowni, aby dodać kontekst o źródle, lokalizacji, wartościach i innych atrybutach. 

Wszystkie te elementy są częścią jednego systemu zaprojektowanego z myślą o szybkim dostępie do wszelkich wyników zapytań i sprawnej, pogłębionej analizie danych.

Hurtownia danych może zawierać wiele baz danych. W każdej z nich dane są zorganizowane w tabele, wiersze i kolumny, zoptymalizowane dla zapytań analitycznych w całej hurtowni danych.

Hurtownia danych a jezioro danych

Zarówno jeziora danych (data lake), jak i hurtownie danych są powszechnie używane do przechowywania ogromnych danych, jednak terminy te nie są zamienne i istnieją wyraźne różnice pomiędzy hurtownią danych, a jeziorem danych. Jezioro danych to duża pula nieustrukturyzowanych danych bez wyraźnego celu. Hurtownia danych to repozytorium wstępnie przetworzonych, ustrukturyzowanych, przefiltrowanych danych.

Czym są Hurtownie danych (Data Warehouses) dla e-commerce: definicje, przykłady i korzyści

Jakie dane trafiają do hurtowni danych?

W hurtowni danych można przechowywać różne rodzaje danych pochodzących z wielu źródeł, a hurtownie danych z łatwością radzą sobie z zarządzaniem dużymi ilościami różnych danych. Aby jednak uniknąć wysokich kosztów, sugerujemy zaplanowanie, jakiego rodzaju dane chcemy przechowywać i jak długo, a nie podejście typu „im więcej, tym lepiej”.

Dane te mogą być ustrukturyzowane, półstrukturalne lub nieustrukturyzowane i pochodzić z takich źródeł jak aplikacje wewnętrzne lub skierowane do klienta systemy zewnętrzne i inne. Oto kilka przykładów tego, co trafia do hurtowni danych: 

 • Google Analytics (dane surowe i niepróbkowane).
 • Platformy reklamowe (skuteczność kampanii, koszty).
 • Dane marketingowe (statystyki z Mailchimp, Hubspot i innych platform).
 • Dane backendowe (np. dane o zamówieniach i klientach).
 • Dane magazynowe sklepu (stan magazynowy, informacje o wysyłce).

Narzędzia do hurtowni danych

Wcześniej firmy musiały budować skomplikowaną infrastrukturę, aby stworzyć hurtownię danych. Dzięki postępowi w technologii chmury i zautomatyzowanych narzędzi wysiłek i koszty włożone w detaliczną hurtownię danych są znacznie zminimalizowane. 

Platformy hurtowni danych w chmurze są elastyczne, szybkie, opłacalne, jeśli są używane w sposób przemyślany, i wysoce skalowalne. Oto niektóre z najbardziej znanych platform hurtowni danych, które firmy wybierają do przechowywania i analizowania swoich danych:

 • Google BigQuery
 • Snowflake
 • Amazon Redshift
 • Microsoft Azure Synapse
 • Teradata
 • Amazon DynamoDB

Zwróć uwagę, że dla firm już przyzwyczajonych do innych produktów Google, takich jak Google Analytics, Google Ads, Google Looker Studio, korzystanie z Google BigQuery zapewni bezproblemową integrację i znajomy interfejs, ale wszystkie powyższe to ogólnie przyzwoity wybór. 

Czym są Hurtownie danych (Data Warehouses) dla e-commerce: definicje, przykłady i korzyści

Jak wykorzystać hurtownię danych w swojej firmie?

Firmy, które wykorzystują hurtownie danych, mają przewagę w uzyskiwaniu właściwych informacji dla wszystkich krytycznych decyzji i dokonywaniu dokładniejszych prognoz dotyczących rozwoju produktu, marketingu, strategii cenowych, czasu produkcji, analizy historycznej, prognozowania i zadowolenia klientów, aby napędzać ciągły wzrost firmy.

Uwagi dotyczące hurtowni danych

Częstotliwość pobierania danych

W zależności od pożądanej świeżości danych należy wyróżnić dwa różne podejścia do ich pobierania:

Batch – dane są wgrywane do hurtowni partiami po z góry określonym czasie, np. co godzinę lub codziennie.

Streaming – następuje ciągły przepływ danych, umożliwiający natychmiastowy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Rurociąg danych (Data pipeline)

W zależności od tego ile zasobów możesz przeznaczyć na rozwój źródła, możesz go skonfigurować tak, aby dane trafiały do hurtowni bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców. 

W pierwszym przypadku może to być zarówno ręczne wgrywanie danych, jak i zadania cron, które zgodnie z harmonogramem wpychałyby dane do wybranego miejsca w magazynie. Należy pamiętać, że to ostatnie wymaga wkładu dewelopera, który zautomatyzowałby proces. 

Jeśli chodzi o drugą opcję, ten sam proces można zautomatyzować za pomocą narzędzi dostępnych na rynku – zaprojektowanymi specjalnie do tworzenia tego rodzaju połączeń między aplikacjami i usługami bez konieczności polegania na deweloperach – takich jak Zapier i Hevo. Niewątpliwie dodaje to kolejny element do twojego źródła danych, ale może stać się całkiem przydatny, gdy eliminuje ciężar odpowiedzialności za wszystkie skonfigurowane źródła.

Cennik

W oparciu o wybraną opcję magazynowania podział kosztów na poszczególne aspekty może się różnić, ale kluczowe aspekty są podobne w każdej platformie:

 • Strumieniowe przesyłanie danych – w przeciwieństwie do wsadowego przesyłania danych, rozwiązanie strumieniowe jest traktowane jako oddzielna usługa, która wymaga dodatkowych inwestycji pieniężnych.
 • Przechowywanie danych – im więcej przechowywanych danych, tym wyższe poniesione koszty. Może to również obejmować różnicę między aktywnym i długoterminowym przechowywaniem.
 • Zapytania – obliczane na podstawie ilości danych przetwarzanych w wyniku zapytania (polecenia SQL).

Chociaż ceny na żądanie (pay-as-you-go) są najczęściej spotykanym i promowanym modelem cenowym, niektóre magazyny oferują ceny ryczałtowe na wypadek, gdybyśmy chcieli rozliczać się z przewidywalnym kosztem miesięcznym w ramach określonego budżetu. Ponadto warto sprawdzić, jakie darmowe tiery oferują platformy na rynku, aby oszacować, ile pieniędzy zostanie wyłączonych z miesięcznych/rocznych rachunków.  

Hurtownia danych dla e-commerce: praktyczny przykład

Kiedy strumień danych zostanie pomyślnie skonfigurowany, nadszedł czas, aby wykorzystać swoje dane. 

Pomimo posiadania dodatkowych kosztów, przy mądrym i odpowiednim wykorzystaniu, rozwiązania strumieniowe mogą okazać się naprawdę wartościowe dla Twojego biznesu, zwłaszcza gdy są używane w połączeniu z narzędziem BIgQuery. Na przykład możesz za darmo połączyć swoje dane z Google Analytics z hurtownią BigQuery, ponieważ jest ona dostępna dla każdego użytkownika Google Analytics 4. Następnie możesz przystąpić do pracy z innym darmowym narzędziem ze stosu Google – Google Looker Studio. 

Odpowiednio formułując zapytanie, możesz w ciągu kilku sekund wydobyć kluczowe metryki biznesowe z odpowiedniej tabeli Intraday i nie martwić się o trwałość danych. Te KPI, mogą reprezentować zarówno pomiary związane z ruchem, jak i e-handlem, takie jak sesje, transakcje, przychody, poszczególne zakupy produktów. Niektóre niestandardowe zdarzenia mogą być również skonfigurowane w celu przechwytywania wszystkich interakcji użytkowników, które są ważne dla Twojej firmy. 

W przypadku sklepów e-commerce taką metryką może być sprawdzanie dostępności produktów w sklepie. Te insighty pozwalają na natychmiastowe działanie na podstawie informacji, które widzisz w dashboardach, umożliwiając sprawdzenie, jak popularne są poszczególne produkty. Nabiera to kluczowego znaczenia podczas specjalnych okazji, takich jak Boże Narodzenie czy Czarny Piątek.

Możesz nawet pójść o krok dalej i skonfigurować niestandardowe alerty dla spadków wydajności i anomalii danych, aby uzyskać powiadomienie o niektórych podejrzanie niskich wartościach współczynnika konwersji natychmiast. Czasami takie przypadki mogą wskazywać na problemy techniczne, które nie mogą być odroczone i powinny być naprawione tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec stratom pieniężnym. Po raz kolejny nie ma potrzeby korzystania z kosztownych narzędzi, aby wykonać to zadanie – Google Sheets i Apps Script w połączeniu z mocą BigQuery poradzą sobie z tym zadaniem.

Czym są Hurtownie danych (Data Warehouses) dla e-commerce: definicje, przykłady i korzyści

Zalety hurtowni danych

Według Billa Inmona, twórcy technologii hurtowni danych, te są najlepiej scharakteryzowane jako zorientowane na przedmiot, nieulotne, zmienne w czasie i zdolne do integracji różnych typów danych z różnych źródeł.

Główną korzyścią jest przechowywanie, analizowanie i wydobywanie wartości z dużych ilości danych przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do danych historycznych w celu zachowania trendów i decyzji z przeszłości. Oto lista innych korzyści wynikających z posiadania hurtowni danych:

 • Kompletna informacja – dzięki hurtowni danych decydenci mają dostęp do danych z różnych źródeł w jednym miejscu, z szerokim zestawem funkcji do wykonywania analiz na tych danych
 • Szybkość zapytań – hurtownie danych zapewniają szybkie wyszukiwanie danych i analizę dużych ilości skonsolidowanych danych bez udziału programisty
 • Jakość danych – systemy hurtowni danych przekształcają wszystkie dane w spójny format, dostarczając zawsze wysokiej jakości, dokładne dane
 • Elastyczność skalowania – dzięki hurtowniom danych w chmurze możliwe jest zakupienie niemal nieograniczonej pamięci masowej, dynamiczne skalowanie jej w górę lub w dół i korzystanie z niej z dowolnego miejsca
 • Nowe technologie – hurtownie danych w chmurze pozwalają na łatwą integrację nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe i AI

Czy rozważałeś przechowywanie i analizowanie danych za pomocą hurtowni danych? Pozwól nam pomóc Ci w konfiguracji! Skontaktuj się z nami, pozostawiając dane w formularzu kontaktowym, a nasz zespół Analytics skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Pozwól się zaskoczyć nowościami, poradami, darmowym dostępem do materiałów edukacyjnych. Otrzymuj powiadomienia o wpisach na naszym blogu i nie tylko!

Zapisz się do newslettera

Pozwól się zaskoczyć nowościami, poradami, darmowym dostępem do materiałów edukacyjnych. Otrzymuj powiadomienia o wpisach na naszym blogu i nie tylko!