Wdrożenie i konfiguracja Google Analytics 4

Pozwól sobie na gotowość.

Wdrożenie Google Analytics 4 teraz to przede wszystkim dostęp do danych historycznych z prowadzonych obecnie działań reklamowych. Wszystko za sprawą ogłoszenia przez Google, że od 1 lipca 2023 roku obecna wersja Analytics’a przestanie agregować dane, a dostęp do wcześniejszych danych będzie zapewniony tylko do końca 2023 roku!
Wdrożenie i konfiguracja GA4
Wdrożenie i konfiguracja GA4
Wdrożenie i konfiguracja GA4
Dedykowane
szkolenia
Sprawna
realizacja

Zachowaj bezpieczeństwo danych.

Wdrożenie GA4 jest odpowiedzią na zmieniające się przepisy dotyczące prywatności użytkowników w Internecie. System pozwala m.in. na usuwanie adresów IP użytkowników oraz wyłączenie gromadzenia danych w konkretnych lokalizacjach i urządzeniach.

Poznaj dokładniejsze śledzenie zachowań.

Tworzenie niestandardowych raportów z danymi, które często musieliśmy porównywać w kilku raportach. Google Analytics 4 pozwala nam na utworzenie własny raportów zawierających do 50 metryk. W jednym miejscu możesz analizować customer journey niezależnie od tego, z jakich kanałów pochodzą klienci, czy korzystają z laptopa, tabletu, telefonu komórkowego czy aplikacji.

Zwiększ dokładność danych.

Analizowanie danych w nowym Analyticsie odbywa się bez próbkowania danych, a to oznacza, że będziesz mógł analizować dane bez obawy o to, że są tylko częścią całości. Korzystając z dokładnych danych, jesteś w stanie lepiej podejmować swoje decyzje biznesowe.

Poznaj nowe możliwości panelu.

Przejście do nowego panelu administracyjnego w narzędziu to nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeżeli jesteś przyzwyczajony do poprzedniej wersji. Wdrażając usługę zapewniamy również szkolenie z poruszanie się oraz obsługę panelu administracyjnego, tak by przejście było płynne i nie stawiało żadnych problemów w analizowaniu danych.

Po 1 lipca 2023 roku nastąpi koniec obecnej wersji, a zatem wszyscy użytkownicy będą zmuszeni do przejścia na nową wersję. Użytkownicy, którzy dokonają tego wcześniej, będą posiadać sporą przewagę nad konkurencją, ponieważ zyskają dostęp do nowych funkcji, możliwości oraz statystyk, jakie zapewnia Google Analytics 4.
Google Analytics 4

Czy warto aktualnie przechodzić na nową wersję Analytics’a?

Oczywiście, że tak! Nowa wersja stała się oficjalnym oraz rekomendowanym narzędziem do analityki internetowej, zarówno witryn jak i aplikacji mobilnych. Google już nawet ogłosiło oficjalną datę, kiedy Universal Analytics zaprzestanie agregowania nowych danych, a wgląd do nich będzie możliwy tylko do końca 2023 roku. Dodatkowo im szybciej przejdzie się na nową wersję panelu administracyjnego, tym szybciej się do niego przyzwyczai oraz odkryje nowe możliwości analityczne!

Wdrożenie i konfiguracja GA4

Wdrażając z nami Google Analytics 4:

Przeprowadzimy dedykowane szkolenie z obsługi narzędzia oraz poruszania się po panelu administracyjnym. Stworzymy niestandardowe raporty oraz metryki, które przełożą się zarówno na wzbogacenie analizowanych danych, urozmaicą tworzone raporty oraz pomogą lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników jak i zainteresowanie poszczególnymi produktami.

Wdrożenie Google Analytics 4, to…

Szereg zmian, pomagających skuteczniej analizować dane. To także lepsze spojrzenie na dane, dzięki tworzeniu zaawansowanych i niestandardowych raportów. Google wdrożyło również funkcjonalność Machine Learning, które wykorzystuje algorytmy do uzupełniania danych, które są ograniczane przez różne systemy lub aplikacje.
rozważne działania
Przemyślany proces = sukces.
Wdrożenie Google Analytics 4 to nie tylko wstawienie jednego kodu śledzącego na stronę. Cały proces przejścia i dostosowania systemu do poprawnego zbierania danych wymaga odpowiedniego podejścia, najpierw do zaplanowania, a potem do odpowiedniego skonfigurowania zdarzeń. Dodatkowo w nowym panelu administracyjnym nie znajdziemy tylu skonfigurowanych raportów, jak miało to miejsce w poprzedniej wersji Universal Analytics.
1
Określenie potrzeb biznesowych
Zadajemy pytania i zbieramy informacje o specyfice Twojej branży.
Określenie potrzeb biznesowych
2
Audyt Google Analytics
Wykonujemy audyt analityczny aktualnej wersji GA, który pozwala na sprawdzenie, czy wszystkie parametry oraz zmienne są prawidłowo agregowane. Na jego podstawie przygotowujemy dalszy plan przeprowadzenia implementacji.
Audyt Google Analytics
3
Strategia, cele pomiarowe
Określamy wskaźniki, które będziemy mierzyć. Na tym etapie również dowiesz się, dlaczego i w jaki sposób będziemy je śledzić.
Strategia, cele pomiarowe
4
Konfiguracja konta
Konfigurację analityki oraz innych narzędzi wykonujemy przy pomocy Google Tag Managera. Dzięki temu nie musimy angażować deweloperów. Zmiany wprowadzamy sprawnie, aby już po kilku dniach wskazać różnice w dostępnych danych.
Konfiguracja konta
5
Weryfikacja
Każdorazowo, gdy wprowadzamy konfigurację, bądź zmiany w obrębie konta, weryfikujemy wszystkie działania, by mieć pewność, że zmiany miały realny wpływ na dane.
Weryfikacja
6
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Do każdej usługi przygotowujemy dokumentację techniczną, zawierającą proces audytowania i wdrażania. Dokument jest przydatny dla osób, które w przyszłości będą miały do czynienia z kontem lub będą chciały wprowadzić zmiany.
Przygotowanie dokumentacji technicznej
7
Szkolenie z obsługi narzędzia
Wdrożenie usługi to jedno, natomiast umiejętność poruszania się po nim oraz odpowiedniej analizy to drugie. Dlatego naszym klientom zapewniamy szkolenie z GA4.
Szkolenie z obsługi narzędzia
1
Określenie potrzeb biznesowych
Zadajemy pytania i zbieramy informacje o specyfice Twojej branży.
Określenie potrzeb biznesowych
2
Audyt Google Analytics
Wykonujemy audyt analityczny aktualnej wersji GA, który pozwala na sprawdzenie, czy wszystkie parametry oraz zmienne są prawidłowo agregowane. Na jego podstawie przygotowujemy dalszy plan przeprowadzenia implementacji.
Audyt Google Analytics
3
Strategia, cele pomiarowe
Określamy wskaźniki, które będziemy mierzyć. Na tym etapie również dowiesz się, dlaczego i w jaki sposób będziemy je śledzić.
Strategia, cele pomiarowe
4
Konfiguracja konta
Konfigurację analityki oraz innych narzędzi wykonujemy przy pomocy Google Tag Managera. Dzięki temu nie musimy angażować deweloperów. Zmiany wprowadzamy sprawnie, aby już po kilku dniach wskazać różnice w dostępnych danych.
Konfiguracja konta
5
Weryfikacja
Każdorazowo, gdy wprowadzamy konfigurację, bądź zmiany w obrębie konta, weryfikujemy wszystkie działania, by mieć pewność, że zmiany miały realny wpływ na dane.
Weryfikacja
6
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Do każdej usługi przygotowujemy dokumentację techniczną, zawierającą proces audytowania i wdrażania. Dokument jest przydatny dla osób, które w przyszłości będą miały do czynienia z kontem lub będą chciały wprowadzić zmiany.
Przygotowanie dokumentacji technicznej
7
Szkolenie z obsługi narzędzia
Wdrożenie usługi to jedno, natomiast umiejętność poruszania się po nim oraz odpowiedniej analizy to drugie. Dlatego naszym klientom zapewniamy szkolenie z GA4.
Szkolenie z obsługi narzędzia
Wdrożenie i konfiguracja GA4
Google Analytics jest podstawą dla całej analityki internetowej. Według W3Techs, jest używany przez 52,9% wszystkich witryn w Internecie 
Według raportu Deloitte “Digital Consumer Trends 2021
” ponad 60% użytkowników odmawia opcjonalnych dostępów aplikacjom, a ponad 40% korzysta z przeglądarki ograniczającej możliwości śledzenia”. Korzystanie z Google Analytics 4 pozwala więc zwiększyć możliwości analityczne w związku z działaniami użytkowników sieci.
Joachim Gaweł

Analitycs Team Leader

baza wiedzy

Jaki model atrybucji jest stosowany w raportach?

Możesz samodzielnie wybrać model atrybucji. Należy jednak pamiętać, że wybrany model będzie obowiązywał we wszystkich raportach znajdujących się w panelu. Zmiana modelu wpłynie również na dane historyczne!

Czy Google Analytics jest płatny?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Chodź podstawowa wersja Google Analytics 4 jest w pełni bezpłatna, to z czasem mogą pojawić się limity w ilości przesyłanych danych do narzędzia. Jednak, aby osiągnąć je trzeba prowadzić naprawdę duży serwis internetowy.

Czym Google Analytics 4 różni się od Universal Analytics?

Istnieje bardzo dużo różnic pomiędzy tymi systemami. Zaczynając od czytelniejszego interfejsu z rozbudowanymi raportami, wraz z danymi gromadzonymi wokół użytkownika. Kończąc na nowych współczynnikach oraz automatycznej funkcji odfiltrowywania ruchu spamowego na koncie.

Dlaczego w nowej wersji dostępnych jest tak mało raportów?

Google z wprowadzeniem nowej wersji Analyticsa postawiło na elastyczność oraz personalizację. Zatem jeżeli potrzebujemy konkretnego raportu z danymi, będziemy musieli go najpierw samodzielnie skonfigurować.

Jak długo trwa wdrożenie konfiguracji Google Analytics 4?

Uśredniony czas, jaki potrzebujemy na kompletne wdrożenie oraz skonfigurowanie usługi. Czas ten umożliwia nam również na przeprowadzenie kontroli zagregowanych przez system danych i wdrożenie ewentualnych poprawek w śledzeniu.

Czy można przenieść dane z GA Universal do GA4?

Istnieje taka możliwość, by przenieść dane z poprzedniej wersji, jednak będzie to wymagało przesłania danych do BigQuery i odpowiednie zmapowanie ich w GA4. Innej możliwości na chwilę obecną nie ma.